Ekonomi

Türk halkının yüzde 45’i geçim derdinde

BAREM’in küresel ortağı WIN Cluster, dünyanın 36 ülkesinden 29.739 vatandaşın görüş ve inançlarını araştıran Yıllık WIN Dünya Araştırması – WWS 2022’yi yayınladı. Araştırma, vatandaşların mevcut mali durumunu ve enflasyonla nasıl başa çıktıklarını analiz ediyor. Araştırmada Rusya-Ukrayna savaşının ve pandeminin dünya çapında tüm ekonomileri etkilediği ve yaşam maliyetinin çok değerli bir faktör haline geldiği görülüyor.

Eğitim ve yaş mali durumu etkiler

COVID-19 ve birçok ülkeyi etkileyen siyasi ve ekonomik krizler dahil olmak üzere çeşitli faktörler, yaşam maliyetinin yükselmesine neden oldu. Pek çok insan mali açıdan o kadar mücadele ediyor ki, dünya çapındaki vatandaşların yalnızca %25’i rahat bir şekilde yaşıyor. Aile kuran 35-44 yaş arası bireyler, yaşam maliyetlerinden en çok etkilenenlerin ortasında yer alıyor. Araştırma aynı zamanda katılımcıların eğitim düzeylerine göre de önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır. Görüşülen kişilerin yarısından fazlası (%54) temel eğitim almış ya da hiç eğitim almamış ve faturalarını ödemekte zorlanan kişilerken, geri kalanı daha yüksek eğitim düzeyine sahip (yüksek lisans yapmış) kişilerdir. Doktora sahibi kişiler bu konuda daha az zorluk yaşıyorlar (sadece %25’i maddi olarak zorlandığını söylüyor). Ülke düzeyinde, Arjantin (%76), Lübnan (%69) ve Şili (%65) finansal sıkıntı yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu ülkelerin ortasında yer almaktadır.

Harcama inceleniyor

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, artan yaşam maliyeti nedeniyle harcamalarını kısmak zorunda kaldı. Ankete katılanların %48’inin önceki aylarda harcamalarının bir kısmını azalttığı görüldü ve en çok 45-54 yaş grubunun (%51) etkilendiği görüldü. Öte yandan, yanıt verenlerin %19’u aylık bütçelerinde rastgele herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. 65 yaş üstü bireylerde bu oran biraz daha yüksektir (%24). Çalışma durumuna göre sonuçlar incelendiğinde, önemli farklılıklar olduğuna dair bir kanıt yoktur. Hem tam zamanlı çalışanlar hem de işsizler harcamalarını fiilen sınırlıyor ya da sınırlamayı planlıyor (sırasıyla %77 ve %79). Ancak, ülkeler arasında değerli farklılıklar da kaydedildi. Yunanistan ve İrlanda’daki insanlar zaten harcamalarını kısmışken (her ikisi de %70), Japonya’daki vatandaşların sadece %19’u harcamalarını kısmış görünüyor.

Türkiye’nin neredeyse yarısı mali çaba içinde

Türkiye’de maddi açıdan rahat yaşayanların oranı yüzde 17. Yüzde 38’i ise ne çok rahat yaşadığını ne de herhangi bir maddi çaba sarf etmediğini söylüyor. Öte yandan, %45’i geçimini sağlamak için maddi çaba sarf ettiğini ve şimdiden harcamalarını kıstığını belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 32’si önümüzdeki aylarda aktif olarak harcamaları azaltmayı planlıyor. Şu ana kadar ve önümüzdeki aylarda harcamalarında herhangi bir değişiklik yapmayı planlamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 20.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu